Om Bakaos

OM BAKAOS

BAKAOS, med fødenavnet Barbara Kaad Ostenfeld, er en sprudlende, livsglad for fantasifuld kunstner med hjertet på rette sted.

‘Kunst for Fred’ – kalder hun sin kunst.
Fordi hendes’ farverige livsfilosofiske værker bl.a. handler om at vi skal yde omsorg for hinanden og acceptere, omfavne og give plads til hinandens forskelligheder. At det er vores forskelligheder såsom udseende, etnicitet, kultur, evner, tanker og seksualitet m.m. der gør verden til et spændende sted at være og som gør at vi kan mere sammen. Når vi accepterer og omfavner hinandens forskelligheder bidrager vi til fred, globalt, nationalt og lokalt. Både indre og ydre fred.

Med sin genkendelige streg illustrerer BAKAOS denne mangfoldighed gennem forskellige væsner der vikler sig ind i hinanden og som sammen skaber balance i verden – og ikke mindst i selve kunstværket. Omsorgen skildrer BAKAOS gennem motiver, hvor den store passer på den lille.

BAKAOS, med fødenavnet Barbara Kaad Ostenfeld, har fået tildelt en sølvmedalje for sit kunstneriske arbejde, af foreningen ASL (Arts Sciences Lettres, af 1915), i Paris.

BAKAOS’ har atelier i Værløse, 20 km nord for København, som kan besøges efter aftale.